Cesja leasingu i wcześniejsza spłata

Zmiany w umowie leasingu

Cesja leasingu: Jednym z najczęściej poruszanych przez Leasingobiorców tematów związanych z umową leasingu są kwestie zmiany warunków umowy, jej rozwiązania lub cesji leasingu.

Zmiana harmonogramu opłat leasingowych

Zmiana harmonogramu rat leasingowych – czynność zmiany harmonogramu opłat podlega każdorazowemu uzgodnieniu między stronami umowy i wymaga aneksu do umowy. Wyjątkiem od tej zasady jest zmiana obciążeń podatkowych, innych danin publicznych lub zmiana stawki wibor o którą opiera się finansowanie przedmiotu leasingu. Zmiana harmonogramu opłat może również nastąpić na wniosek Leasingobiorcy.

Zwrot przedmiotu leasingu

Zwrot przedmiotu leasingu – czynność faktyczna pomiędzy Leasingobiorcą a Leasingodawcą stosowana najczęściej w przypadkach: 1) terminowego zakończenia umowy leasingu i odstąpienia przez Leasingobiorcę od zamiaru jego nabycia, lub 2) windykacji wypowiedzianej umowy i wezwania do zwrotu przedmiotu w sytuacji braku regulowania czynszów leasingowych.

Cesja leasingu na inną firmę

Cesja leasingu – jest to przeniesienie praw i obowiązków Leasingobiorcy na inny podmiot przejmujący leasing. Nowy Leasingobiorca wstępuje w prawa dotychczasowej firmy. Z tytułu dokonania cesji firmy leasingowe pobierają opłatę.

Wcześniejsza spłata leasingu

Wcześniejsza spłata leasingu – możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy leasingowej przed upływem pierwotnego terminu i dokonania wcześniejszej spłaty rat leasingowych. Z tytułu wcześniejszej spłaty leasingu niektóre firmy leasingowe pobierają opłaty, różnie również wygląda sposób rozliczenia dyskonta rat z tytułu ich wcześniejszej spłaty. Leasing można obliczyć wstępnie za pomocą kalkulatora leasingu operacyjnego.

Dyskonto

Dyskonto – potocznie dyskontem można nazwać obecną wartość wszystkich przyszłych płatności. Jest to obliczanie wartości bieżącej kapitału na podstawie wartości kapitału końcowego. Do zdyskontowania przyszłych płatności lub oczekiwanych przyszłych zysków wymagane jest zastosowanie odpowiednich wzorów z uwzględnieniem określonej stopy procentowej.

Cesja leasingu, jakie dokumenty są potrzebne

Aby skutecznie dokonać cesji leasingu większość firm leasingowych wymaga aby nowy Leasingobiorca spełniał wymagania jakie były stawiane dotychczasowemu Leasingobiorcy. W przypadku cesji leasingu na samochód osobowy (która jest najczęściej stosowana), wymogi takie nie są duże – wystarczy odpowiedni okres działania firmy i pozytywna historia kredytowa.

Firma leasingowa udzielając cesji leasingu no nową firmę chce być pewna, że nowy Leasingobiorca będzie zdolny spłacać raty leasingowe. Dlatego sprawdza się metodą uproszczoną jego zdolność leasingową.

Jeśli chodzi o dokumenty do cesji leasingu, to standardowy zestaw obejmuje : wniosek leasingowy, dokumenty tożsamości, niekiedy wydruk z KPiR lub PIT za rok poprzedni. Jeśli dokonujemy cesji w tej samej firmie leasingowej to powinno wystarczyć. Jeśli natomiast robimy przepisanie leasingu ze zmianą firmy leasingowej, to nowa firma będzie z pewnością prosić o skany dowodu rejestracyjnego samochodu, listę wyposażenia i zdjęcia auta.

Jeśli chodzi o czas  dokonania cesji leasingu – zwykle trwa to od kilku do kilkunastu dni roboczych.

 

KALKULATOR LEASINGOWY >>


 

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.


Tematyka strony: umowa leasingu, zmiana harmonogramu opłat leasingowych, wcześniejsza spłata leasingu, dyskonto, cesja leasingu, cesja umowy leasingu, zwrot przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, cesja leasingu jakie dokumenty