Strony umowy leasingu

Finansujący – (Leasingodawca)

Finansujący – (Leasingodawca) to podmiot będący przedsiębiorstwem którego przedmiotem działalności jest oddanie w użytkowanie środków trwałych. Strona która kupuje lub posiada już przedmiot i oddaje go w użytkowanie Leasingobiorcy w zamian za określone czynsze leasingowe. W Polsce zdecydowana większość Leasingodawców to firmy leasingowe należące do banków, choć nie musi to być regułą.

Leasingobiorca – (Korzystający)

Leasingobiorca – (Korzystający) to podmiot  (firma lub osoba prywatna, jednostka samorządowa), który użytkuje oddany jej na na mocy umowy leasingowej przedmiot w zamian za uiszczanie czynszów leasingowych.

Dostawca

Dostawca  – (Sprzedawca / Dealer) – określenie podmiotu sprzedającego auto lub maszynę będące następnie przedmiotem umowy leasingu.

Doradca leasingowy

Doradca leasingowy – mianem tym określa się w zależności od kontekstu: pracownika firmy leasingowej, niezależnego brokera leasingowego lub doradcę finansowego, jak również czasami pracownika salonu/komisu który z racji obowiązków zajmuje się sprawami finansowania sprzedawanych samochodów lub maszyn. Naszym zdaniem doradcą leasingowym jest osoba która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.

KALKULATOR LEASINGOWY >>


Masz pytanie na temat kalkulacji leasingu ? Chętnie na nie odpowiemy.


Tematyka strony: strony umowy leasingu, leasingodawca, leasingobiorca, firma leasingowa, dostawca przedmiotu leasingu