Ubezpieczenie w leasingu samochodu i GAP

Ubezpieczenie w leasingu samochodu  można podzielić na 3 grupy: ubezpieczenie komunikacyjne , ubezpieczenie spłaty leasingu oraz ubezpieczenie na życie leasingobiorcy.

Ubezpieczenie firmy leasingowej lub ubezpieczenie zewnętrzne

Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeń zapewniające ochronę ubezpieczeniową przedmiotu (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) lub umowy (ubezpieczenia finansowe gap i ochrona prawna)

Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu – propozycja ubezpieczenia zawierająca zakres i cenę ubezpieczenia komunikacyjnego lub majątkowego, wystawia przez towarzystwo ubezpieczeń lub przedstawiciela. Oferta taka podlega uzgodnieniu przez strony umowy przed podpisaniem Umowy. Negocjacje w oparciu o ofertę ubezpieczenia stosuje się również w przypadku kontynuacji ubezpieczenia komunikacyjnego.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu – pełne ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest obowiązkowe w czasie całego okresu trwania umowy. Koszty ubezpieczenia pośrednio lub bezpośrednio ponosi Leasingobiorca.

Ubezpieczenie w leasingu GAP

Ubezpieczenie GAP – jest to ubezpieczenie umowy od straty finansowej w razie szkody całkowitej na pojeździe. W zależności od opcji wybranego gap, zapewnia ono dodatkową kwotę odszkodowania GAP w wariancie finansowy, indeksowy lub fakturowy.

Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrona Prawna – ubezpieczenie majątkowe, w którym zabezpieczone jest od strony finansowej dochodzenie Twoich praw w sprawach cywilnych z własnego powództwa lub koszty obrony w sprawach karnych oraz o wykroczenie. Z Ubezpieczenia Ochrony Prawnej pokrywane jest honorarium prawnika, koszty sądowe i inne wydatki związane z dochodzeniem lub obroną Twoich praw w sądzie.

Zakres Ubezpieczenia w leasingu

Zakres Ubezpieczenia – wymagane przez firmę leasingową warunki ubezpieczenia jego zakres jaki musi spełniać polisa ubezpieczeniowa. Z pojęciem zakresu ubezpieczenia wiąże się też wybór firmy ubezpieczeniowej. Firmy leasingowe mają listę firm ubezpieczeniowych w których ubezpieczenia przedmiotu są akceptowane.

Serwis szkodowy i odszkodowanie komunikacyjne

Serwis Szkodowy – serwis zapewniany przez firmę leasingową w zakresie likwidacji szkody komunikacyjnej i kontaktów z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Odszkodowanie komunikacyjne – odszkodowanie wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu wystąpienia szkody komunikacyjnej. Zgodnie z OWUL, w przypadku szkody częściowej przeznaczane jest na naprawdę przedmiotu leasingu.  Odszkodowanie komunikacyjne ze szkody całkowitej przeznaczane jest natomiast w pierwszej kolejności na pokrycie należności leasingowych wobec braku przedmiotu leasingu (utrata, kradzież, kasacja, zniszczenie).

KALKULATOR LEASINGOWY >>


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.


Tematyka strony: ubezpieczenie firmy leasingowej, ubezpieczenie zewnętrzne w leasingu, opłata za ubezpieczenie w leasingu, ubezpieczenie komunikacyjne w leasingu, ubezpieczenie gap, gap leasing,  ubezpieczenie ochrona prawna w leasingu, likwidacja szkody w leasingu