Rozliczanie leasingu od 2019 roku

Od 2019 roku ustawodawca dokonał zapowiadanej zmiany przepisów podatkowych związanych z wliczaniem w koszty uzyskania przychodów kosztów ponoszonych na zakup, spłatę lub leasing samochodów osobowych. Zobacz jak rozliczać leasing od 2019 roku Jak rozliczać leasing samochodu osobowego od 2019 roku Zmienione przepisy odnoszą się w równym stopniu do wliczania w koszty wydatków na zakup samochodu, […]

Zalety leasingu i pożyczki leasingowej

zalety Leasingu na samochód Leasing samochodowy w procedurze uproszczonej – bez dokumentów finansowych Parametry leasingu: najlepsze bankowe firmy leasingowe wkład własny od 1% finansowanie nawet do 7 lat bez dodatkowych prowizji procedura uproszczona Zalety leasingu: Raty leasingowe wliczasz w koszty firmy. VAT możesz odliczyć. Procedura uproszczona bez dokumentów finansowych. Wiemy gdzie dostaniesz najniższe oprocentowanie i […]

Cesja i wcześniejsza spłata leasingu

Zmiany w umowie leasingu Jednym z najczęściej poruszanych przez Leasingobiorców tematów związanych z umową leasingu są kwestie zmiany warunków umowy, jej rozwiązania lub cesji leasingu. Zmiana harmonogramu opłat leasingowych Zmiana harmonogramu opłat – czynność zmiany harmonogramu opłat podlega każdorazowemu uzgodnieniu między stronami umowy i wymaga aneksu do umowy. Wyjątkiem od tej zasady jest zmiana obciążeń […]

Podatkowe koszty uzyskania przychodu w leasingu

Na koszty podatkowe w firmie składają się koszty uzyskania przychodu oraz amortyzacji środków trwałych. Im więcej „kosztów” podatkowych, tym bardziej zmniejszamy podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Wynikiem tego będzie mniejszy podatek dochodowy do zapłaty. Jednym z najprostszych, dostępnych dla każdego przedsiębiorcy sposobów na tworzenie kosztów jest korzystanie z leasingu, jako firmy finansowania. Koszty podatkowe w […]

Ubezpieczenie samochodu i GAP w leasingu

Ubezpieczenie samochodu w leasingu można podzielić na 3 grupy: ubezpieczenie komunikacyjne , ubezpieczenie spłaty leasingu oraz ubezpieczenie na życie leasingobiorcy. Ubezpiecznie firmy leasingowej lub ubezpieczenie zewnętrzne Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeń zapewniające ochronę ubezpieczeniową przedmiotu (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) lub umowy (ubezpieczenia finansowe gap i ochrona prawna) Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu – […]

Warunki Umowy Leasingu OWUL

Umowa leasingu Umowa leasingu – Umowa leasingu w znaczeniu szerszym to komplet dokumentów składających się na Umowę, jak: wniosek leasingowy, umowa, harmonogram opłat, ogólne warunki umowy, tabela opłat dodatkowych, aneksy, upoważnienia itp. OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu) OWUL – (ogólne warunki umowy) to szczegółowe zapisy umowy leasingu (w zależności od formy zawierania umów mogą znajdować […]

Strony umowy leasingu

Finansujący – (Leasingodawca) Finansujący – (Leasingodawca) to podmiot będący przedsiębiorstwem którego przedmiotem działalności jest oddanie w użytkowanie środków trwałych. Strona która kupuje lub posiada już przedmiot i oddaje go w użytkowanie Leasingobiorcy w zamian za określone czynsze leasingowe. W Polsce zdecydowana większość Leasingodawców to firmy leasingowe należące do banków, choć nie musi to być regułą. […]

Rodzaje leasingu

Leasing – co to jest. Rodzaje leasingu. Leasing – umowny stosunek cywilnoprawny, umowa na mocy której Leasingodawca oddaje do używania Leasingobiorcy określony przedmiot i w zamian pobiera za to czynsz leasingowy. Na gruncie polskiego prawa podatkowego wyróżniamy leasing operacyjny i leasing finansowy. Po zakończeniu umowy leasingu Leasingobiorca ma prawo do zakupu przedmiotu leasingu za określoną […]