Kalkulator wzrostu raty leasingu

Tematyka strony: kalkulator wzrostu raty leasingu, czy rata leasingu może wzrosnąć, kalkulator opłacalności leasingu, o ile wzrośnie rata leasingu, wzrost rat leasingu, jak zmniejszyć ratę leasingu, stopy procentowe w leasingu, jak zmienią się raty leasingu

W obecnej sytuacji gospodarczej często spotykamy się z pytaniami jakie zadają nasi klienci – czy i o ile może wzrosnąć ich rata leasingu. Obliczenie takie pozwala zorientować się jakie widełki i kryteria bezpieczeństwa przyjąć by bezpiecznie zaplanować swoje inwestycje i leasing, które będziemy spłacać przez kilka najbliższych rat lub taki który już spłacamy.

Stopy procentowe w leasingu

Na wstępie należy zaznaczyć, że firmy leasingowe i banki oferując koszty finansowania leasingu czy kredytu, pożyczki opierają się nie tylko na swojej marży ale przede wszystkim na koszcie pozyskania pieniądza na rynku. Jednym z głównych czynników jaki wpływa na koszt pozyskania pieniądza, a tym samym oprocentowanie w leasingu jest stawka WIBOR.

Oferujemy możliwość leasingu na zmiennej lub na stałej stopie procentowej. 

zapytaj o ofertę.

Co to jest stopa referencyjna NBP

Stopa referencyjna ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej NBP na podstawie analiz szeregu wskaźników ekonomicznych, czy też czynników gospodarczych, przy czym na wysokość tej stopy decydujący wpływ ma w teorii aktualna inflacja, w praktyce również polityka pieniężna NBP.

Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Jest to wskaźnik rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP. Dzięki temu działaniu możliwe jest utrzymanie poziomu równowagi płynności w sektorze bankowym oraz zachowanie niskiego i stabilnego poziomu inflacji i realizacja gospodarczych celów rozwojowych państwa.

Stopę referencyjną NBP można nazwać również stopą oprocentowania, gdyż jest wykorzystywana do obliczania wartości różnych form pomocy publicznej, np. pożyczek, odraczania terminów płatności, czy rozłożenia spłat zobowiązań na raty.

Stopy na rynku międzybankowym w pośredni sposób decydują o tym, ile będzie wynosiło oprocentowanie kredytów, lokat terminowych, kart kredytowych czy innych produktów bankowych, z których korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Ma ona pośredni wpływ na wysokość stawki WIBOR, która stanowi podstawę przy ustalaniu oprocentowania ww. zobowiązań.

Co to jest wibor

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Wskaźnik ten powstał, aby regulować pożyczki między bankami komercyjnymi.  Banki na całym świecie, działają na rynku kredytowym zarówno w roli kredytodawcy, jak i kredytobiorcy. W dużym uproszczeniu, jeden bank pożycza środki od drugiego, a w zamian zobowiązuje się zwrócić określoną kwotę, powiększoną o jakiś procent. Wibor jest właśnie tym procentem. W obiegu funkcjonują najczęściej stawki WIBOR 3 miesięczny (wibor 3m) oraz WIBOR 1 miesięczny (wibor1m) . Można powiedzieć, że stopy WIBOR są w dużym stopniu pochodną stóp procentowych jakie ogłasza Narodowy Bank Polski. W teorii skorelowane są też z poziomem inflacji.

Stopy procentowe WIBOR w Polsce

Skoro wiemy już jak działają stopy procentowe warto przyjrzeć się jak kształtowały się stawki WIBOR w przeciągu kolejnych lat w Polsce. Dla uproszczenia zajmijmy się stawką Wibor3M. I tak:

Zanim zaczniesz wpadać w panikę spróbuj zrozumieć, że stopa procentowa WIBOR która obowiązywała w Polsce od Czerwca 2020 do Października 2021 była najniższą w historii naszego kraju. Oznacza to również, że przy inflacji 2,5% efektywnie każdy kredytobiorca i leasingobiorca był dotowany, jego odsetki były niejako „zerowane” przez inflację czyli wzrost cen. Zresztą tak się dzieje w dalszym ciągu. Jeśli obecnie w Polsce szacuje się inflację na ok 10% a stopa procentowa ledwo dobija do 5% oznacza to, że kredytobiorcy/leasingobiorcy w dalszym ciągu są dotowani przez system bankowy kosztem posiadaczy np. lokat.

 • lipiec 2012 roku: 5,15%
 • od kwietnia 2015 do listopada 2019 roku: średni ok 1,7%
 • od czerwca 2020 do października 2021 roku: 0,21%;
 • 6 października 2021 roku: 0,50%,
 • 4 listopada 2021 roku: 1,25%,
 • 8 grudnia 2021 roku: 1,75%,
 • 4 stycznia 2022 roku: 2,25%,
 • 8 lutego 2022 roku: 2,75%,
 • 8 marca 2022 roku: 3,50%,
 • 9 marca 2022 roku: 4,50%,

PROGNOZA STÓP PROCENTOWYCH NA 2022 ROK

Ekonomiści największych bankowi publicznie podali jak obliczyć stopę referencyjną na 2022 r. z ich punktu widzenia. Poniżej możesz zapoznać się jak szacowana jest jej docelowa wysokość przez największe banki:

 • Bank Millennium 5%,
 • Bank Pekao 5%,
 • Bank PKO BP 4,50%,
 • mBank od 5 do 5,5%,
 • ING Bank Śląski od 5 do 10%,

Jak zmienią się raty leasingu

Jak zmiany stóp procentowych wpływały lub będą wpływać na zmianę raty leasingu przedstawia poniższa symulacja:

Symulacja nr 1. Przyjęte warunki leasingu:

wartość przedmiotu 100.000 zł netto; wkład własny 10%, okres leasingu 36 rat miesięcznych; wykup 1%, podane raty netto

 • przy wibor 0,21% – rata 2593 zł
 • przy wibor 2,54 %- rata 2688 zł
 • przy wibor 5,26 % z dnia 08.04.2022 – rata 2800 zł
 • przy wibor 10% – rata 3000 zł

Symulacja nr 2. Przyjęte warunki leasingu:

wartość przedmiotu 100.000 zł netto; wkład własny 10%, okres leasingu 60 rat miesięcznych; wykup 1%, podane raty netto

 • przy wibor 0,21% – rata 1600 zł
 • przy wibor 2,54 %- rata 1694 zł
 • przy wibor 5,26 % z dnia 08.04.2022 – rata 1810 zł
 • przy wibor 10% – rata 2023 zł

Jak widać w powyższych wyliczeń, stopy procentowe obowiązujące przez ostatnie 2-3 lata były nienormalnie niskie. Stąd przyzwyczajenie do kredytu z niskim oprocentowaniem czy leasingu na kilka procent. Czasy te należą już do przeszłości i powinniśmy się z tym pogodzić. Wracamy do modelu gospodarki sprzed 5-10 lat, z tym jednak że Polska gospodarka jak na razie wygląda znacznie lepiej niż przed 10 laty. Istnieje więc szansa, że poradzimy sobie zarówno z poziomem inflacji, spowodowanym wzrostem cen paliw, energii oraz wojną na Ukrainie, jak również dostosujemy nasze biznesy do poziomu obciążeń kredytowych / leasingowych, jakie się z tym wiążą.

Jak obniżyć koszty leasingu

Jak temu zaradzić w najprostszy możliwy sposób? Jak nie odczuć wzrostu stóp procentowych w budżecie firmy? Możliwe są dwa proste rozwiązania 1) wydłużenie okresu leasingu by spadła rata 2) zastosowanie wyższej kwoty wykupu przedmiotu po leasingu niż dotychczas.

Załóżmy, że przy najniższym wibor w historii 0,21% wzięliśmy leasing na 3 lata z wpłatą 10% i wykupem 1% – rata wyniosła nas ok 2593 zł netto. Jak utrzymać taką ratę w przyszłości gdy wibor wynosi 5,26? Wystarczy zastosować wykup po 3 latach w wysokości 10% i nadal, przy dzisiejszym wibor będziemy mieli ratę 2578 zł netto.

Załóżmy, że przy najniższym wibor w historii 0,21% wzięliśmy leasing na 5 lat z wpłatą 10% i wykupem 1% – rata wyniosła nas ok 1600 zł netto. Jak utrzymać taką ratę w przyszłości gdy wibor wynosi obecnie 5,26? Wystarczy zastosować wykup po 5 latach w wysokości 17 % i nadal, przy dzisiejszym wibor będziemy mieli ratę 1591 zł netto.

Załóżmy, że przy najniższym wibor w historii 0,21% wzięliśmy leasing na 3 lata z wpłatą 10% i wykupem 1% – rata wyniosła nas ok 2593 zł netto. Jak utrzymać taką ratę w przyszłości gdy wibor wynosi obecnie 5,26? Wystarczy zastosować takim samy wkładzie własnym w wysokości 10% i takim samy wykupie 1% wydłużyć okres leasingu do 40 miesięcy i nadal, przy dzisiejszym wibor będziemy mieli ratę 2553 zł netto.

 

KALKULATOR LEASINGOWY >>

 

Oferujemy możliwość leasingu na zmiennej lub na stałej stopie procentowej.

zapytaj o ofertę.

 

Tematyka strony: kalkulator wzrostu raty leasingu, czy rata leasingu może wzrosnąć, kalkulator opłacalności leasingu, o ile wzrośnie rata leasingu, wzrost rat leasingu, jak zmniejszyć ratę leasingu, stopy procentowe w leasingu, jak zmienią się raty leasingu, leasing na stałej stopie procentowej, stałe oprocentowanie leasingu.


Masz pytanie? Chętnie odpowiemy.