Kalkulator ubezpieczenia leasingu GAP

Zobacz kalkulator ubezpieczenia leasingu GAP. Co to jest ubezpieczenie GAP Fakturowy? Każdy kto obecnie jest zainteresowany leasingiem na samochód prędzej czy później spotka się z terminem i ofertą ubezpieczenia GAP. Co to jest gap w leasingu, ile kosztuje, jak obliczyć koszty ubezpieczenia GAP?

Co to jest Ubezpieczenie leasingu GAP Fakturowy?

Termin GAP Fakturowy oznacza ubezpieczenie umowy leasingowej mające zastosowanie w przypadku szkody całkowitej (np. kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) na pojeździe. GAP Fakturowy pokrywa różnicę między wartością początkową pojazdu (ceną zakupu do leasingu) a wartością rynkową lub uzyskanym odszkodowaniem po zaistniałej szkodzie całkowitej.

GAP Fakturowy ma na celu wyrównanie Leasingobiorcy poniesionej straty tak, aby nie odczuł różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu auta a dniem zajścia szkody komunikacyjnej.

Kalkulator ubezpieczenia leasingu GAP

Przykład zastosowania ubezpieczenia GAP Fakturowy:

Leasingobiorca wziął w leasingu auto o wartości nadzień zawarcia umowy 100.000 zł netto na okres 5 lat.  Po okresie 36 miesięcy auto zostało skradzione. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia komunikacyjnego jakiemu podlegał samochód firma ubezpieczeniowa wyceniła szkodę zgodnie z szacunkową wartością rynkową samochodu na dzień kradzieży ok. 50% ceny nowego samochodu czyli 50.000 zł i taka została wypłacona kwota odszkodowania z tytułu kradzieży.

Leasingobiorca wraz z Leasingodawcą dysponują więc kwotą 50.000 zł z której należy pokryć pozostałe do spłaty 24 raty leasingowe po 1808 zł – razem 43.300 zł. Po rozliczeniu umowy leasingu, z odszkodowania komunikacyjnego do dyspozycji Leasingobiorcy zostało więc niecałe 7.000 zł. Słabo, prawda?

Jeśli jednak Leasingobiorca był przewidujący, zawarł razem z umową leasingu umowę ubezpieczenia GAP Fakturowy, która zagwarantowała wypłatę różnicy pomiędzy ceną nabycia auta (3 lata wcześniej – 100.000 zł) a kwotą odszkodowania komunikacyjnego ze szkody całkowitej (50.000 zł wg oszacowania firmy ubezpieczeniowej po 3 latach) czyli dodatkowe 50.000 zł.

Finalnie, po rozliczeniu umowy leasingu zamiast 7.000 zł Leasingobiorca otrzyma więc 57.000 zł – a więc nawet więcej niż wynosiła wartość skradzionego pojazdu, i to już uwzględniwszy wcześniejszą spłatę leasingu z odszkodowania komunikacyjnego+GAP. Leasingobiorca który przezornie wykupił GAP przy zawieraniu leasingu jest więc w całkowicie innej sytuacji finansowej niż ten który tego ubezpieczenia nie kupił.

Oblicz ubezpieczenie GAP Fakturowy

Przy obliczeniu ubezpieczenia GAP należy brać pod uwagę kilka czynników, które wpływają na składkę ubezpieczenia.

  • GAP Fakturowy najlepiej zawrzeć na cały okres trwania umowy leasingu.
  • Składka ubezpieczenia GAP jest proporcjonalna do wartości ubezpieczanego samochodu.
  • Płatność składki może być jednorazowa lub też można ją rozbić na równe raty miesięczne.
  • Należy zwrócić uwagę jak ustalona jest górna kwota odszkodowania GAP. Zwykle jest ona powiązana z ceną zakupu przedmiotu leasingu i określana w przedziałach np. do 50.000 zł, do 100.000 zł, do 150.000 zł. Istnieje też górna granica odszkodowania GAP niezależnie od ceny zakupu auta.
  • Niektóre rodzaje działalności np. przesyłki kurierskie są wyłączone z możliwości ubezpieczenia GAP.
  • Sumę ubezpieczenia GAP można ustalić od wartości netto lub brutto przedmiotu leasingu, musi się ona jednak pokrywać z sumą ubezpieczenia polisy komunikacyjnej, również odpowiednie od netto lub brutto.

Szacunkowa składka za GAP Fakturowy związana jest nie tylko z wyżej wymienionymi czynnikami ale też z ofertą firmy która je oferuje – zwykle składka taka oscyluje w okolicach od 0,05 do 0,10 % wartości  początkowej przedmiotu leasingu miesięcznie – średnio jest to 0,07 % – czyli od 100.000 zł ok 70 złotych miesięcznie.

Oprócz najszerszego zakresu ubezpieczenia jaki daje GAP Fakturowy, na rynku można spotkać się też z innego rodzaju wariantami tego ubezpieczenia, jak GAP Finansowy oraz GAP Indeksowy.

  • GAP Finansowy pokrywa tylko różnicę między wartością odszkodowania komunikacyjnego a zobowiązaniem leasingowym do spłaty. W powyższym przykładzie GAP Finansowy by nie zadziałał, ponieważ kwota odszkodowania wystarczy na pokrycie zobowiązana z leaisngu
  • GAP Indeksowy oznacza np. wypłacenie kwoty dodatkowej równowartości np. 20% kwoty odszkodowania komunikacyjnego. W powyższym przykładzie z tytułu GAP Indeksowy zostało by wypłacone 10.000 złotych.
  • GAP Fakturowy – dla przypomnienia – pokrywa pełną różnicę między ceną nabycia samochodu a kwotą odszkodowania komunikacyjnego.

Kalkulator ubezpieczenia leasingu GAP Fakturowy

Jeśli liczysz się z możliwością utraty czy kradzieży przedmiotu leasingu lub całkowitej szkody komunikacyjnej, warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia GAP do umowy leasingu. Jest on tym bardziej przydatny, im niższy wkład własny masz w swojej umowie leasingu oraz im dłuższy jest okres leasingu – tym samym, im wyższe jest potencjalne ryzyko i czas jego występowania.

GAP zapewnia ochronę w razie wystąpienia konieczności dopłaty, niekorzystnego rozkładu rat leasingu w stosunku do odszkodowania komunikacyjnego wypłaconego z tytułu ubezpieczenia AC/OC. Obecnie fakt wykupowania ubezpieczenia GAP do umowy leasingu jest niemal powszechny, ponieważ świadomość, umiejętność liczenia oraz ograniczenia ryzyka jest dużo bardziej rozpowszechniona wśród Klientów niż jeszcze kilka lat temu.

KALKULATOR LEASINGOWY >>


Masz pytanie? odpowiemy.


Tematyka strony: kalkulator ubezpieczenia GAP, kalkulator GAP Fakturowy, kalkulator ubezpieczenia leasingu, oblicz GAP leasing, ubezpieczenie GAP w leasingu, ile kosztuje ubezpieczenie GAP, jak obliczyć GAP do leasingu, składka ubezpieczenia GAP, kalkulator GAP fakturowy, składka ubezpieczenia GAP