Leasing operacyjny: opłaty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu i odliczasz od nich VAT, umowa trwa min. 40% czasu amortyzacji przedmiotu, na końcu umowy jest wykup.

Leasing finansowy: cały VAT wpłacasz z góry i jednorazowo odliczasz, kwotę netto amortyzujesz, tylko odsetki z raty są kosztem, brak wykupu na końcu umowy (przeniesienie własności na leasingobiorcę następuje wraz z zapłatą ostatniej raty leasingu)

Aplikacja kalkulator leasingowy obliczleasing.pl  symuluje bardzo precyzyjnie realne warunki finansowe leasingu, dostępne u największych leasingodawców. Oferty firm leasingowych zmieniają się, dlatego nie zawsze ta sama firma leasingowa ma aktualnie najlepszą ofertę.

Kalkulacje leasingu firm leasingowych są przez nas na bieżąco badane. Dane z tych obliczeń pokazuje kalkulator leasingowy. Dzięki temu możemy zaproponować aktualnie najlepsze rozwiązania oraz negocjować raty leasingu. Oblicz wstępnie swój wariant leasingu.

Wszystkie wyliczenia, jakie pokazuje kalkulator leasingowy, oparte są na samodzielnym wpisaniu wybranych parametrów leasingu. Nasz kalkulator leasingowy jest narzędziem pomocniczym. Zalecamy wysłanie do nas zapytania o przygotowanie kalkulacji leasingu.

Tak, oferujemy leasing bankowy. Umowę leasingu można zawrzeć poprzez kontakt z nami. Wystarczy wysłać zapytanie o ofertę. Na tej podstawie nasz doradca przygotuje odpowiednią kalkulację oraz pomoże skompletować Wniosek. W procedurze uproszczonej wystarczą podstawowe informacje i dokumenty. Wszelkich formalności, od złożenia wniosku do odbioru auta lub maszyny, dopełnią Państwo z naszym doradcą. Obsługujemy i dojeżdżamy do Klientów z całego kraju.

Leasing operacyjny, jeśli:

  • chcesz zaliczać raty leasingu w koszty i płacić mniejsze podatki;
  • jesteś płatnikiem podatku VAT i nie chcesz płacić całego VAT-u z góry;
  • chcesz zaliczyć jednorazowo wkład własny w koszty. Ma to szczególne znaczenie, jeśli jego kwota jest wysoka i wynosi kilkadziesiąt procent wartości przedmiotu.
  • chcesz zaliczyć zakup w koszty szybciej, niż wynika to ze stawki amortyzacji przedmiotu.

Leasing finansowy, jeśli:

  • planujesz jednorazowo odliczyć cały VAT od zakupu i/lub jednorazowo zamortyzować przedmiot leasingu;
  • chcesz wziąć w leasing przedmiot z bardzo niską stawką amortyzacji (np. nagłośnienie – 10%, jacht – 7%, silos zewnętrzny – 2,5%). Ze względu na minimalny czas trwania umowy zastosowanie leasingu operacyjnego może być niemożliwe lub nieopłacalne;
  • bierzesz w leasing przedmiot sprzedawany bez naliczonej stawki podatku VAT (np. auto sprzedawane na podstawie faktury VAT marża);
  • bierzesz w leasing przedmiot objęty stawką VAT mniejszą niż 23% (np. przedmioty medyczne z VAT 8%

Auto lub maszyna oddana w leasing może być zasadniczo użytkowana jedynie przez firmę która je wyleasingowała. Zrozumiałym jest, że w ramach działalności przedmiotu mogą używać pracownicy, osoby upoważnione działające w ramach prowadzenia działalności. Oddanie przedmiotu w trwałe użytkowanie innym osobom lub firmom wymaga zgody Firmy Leasingowej. Praktyka wskazuje też, że krótkotrwałe użytkowania przez osoby będące w gospodarstwie domowym właściciela firmy nie potrzebują specjalnych upoważnień np. do prowadzenia pojazdu.

Większość firm leasingowych nie ma nic przeciwko instalacji haka w leasingowanym samochodzie. Duża część leasingów zezwala również na instalację gazową, oczywiście pod warunkiem jej pełnej homologacji i autoryzowanego warsztatu instalacji. Do instalacji haka i gazu wymagana jest formalna zgoda firmy leasingowej ze względu na konieczność dokonania odpowiednich wpisów w dowodzie rejestracyjnym auta.
Pewne problemy w uzyskaniem zgody na instalację haka czy gazu mogą mieć korzystający z wynajmu długoterminowego ze zwrotem przedmiotu po okresie umowy.

Ogólne warunki OWUL umowy leasingu wszystkich firm leasingowych zgodnie wskazują, że auto będące na gwarancji należy serwisować tak by nie utracić gwarancji producenta. W przypadku aut używanych oraz samochodów po gwarancji nie wskazuje się miejsc gdzie leasingobiorca ma serwisować auto. Zapisy umów mówią jedynie o tym, że auto powinno być serwisowane zgodnie ze wskazaniami producenta lub w taki sposób by było utrzymywane w normalnym stanie technicznym i było sprawne.
Inna sytuacja ma miejsce w przypadku wynajmu długoterminowego, gdzie serwis samochodu podlega dużym rygorom co do czasu oraz miejsca. Może to oznaczać dla użytkownika pojazdu będącego w wynajmie dużo większe koszty.

Zgłoszenie użytkowania pojazdu za granicą jest wymagane w przypadku każdej firmy leasingowej – również dlatego, że za granicą warto mieć ze sobą upoważnienie do użytkowania w innych językach. W większości firm takie zgłoszenie można załatwić drogą mailową. Niezbędne będzie wskazanie okresu wyjazdu oraz krajów w jakich użytkowany będzie samochód.
Cześć firm leasingowych nie pobiera już opłaty za upoważnienie do użytkowania za granicą, jednak większość stosuje tutaj dodatkową opłatę za wystawienie takiego upoważnienia. Warto poszukać tych firm, które nie stosują opłat dodatkowych.

Odpowiedź brzmi i tak i nie. Czasami firmy leasingowe stosują ofertę z obniżonym oprocentowaniem które można uzyskać jeśli również ubezpieczenie będzie realizowane przez firmę leasingową. Zwykle dotyczy to okresu ubezpieczenia za pierwszy rok umowy leasingu. W kolejnych latach należy zewnętrzną ofertę ubezpieczenia zgłosić odpowiednio wcześniej do akceptacji firmie leasingowej aby nie doszło do sytuacji podwójnego ubezpieczenia. Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe są tolerowane przez firmy leasingowej. Zwykle leasing nie wyraża zgody na ubezpieczenia auta w tzw. directowych firmach ubezpieczeniowych.

Aby samodzielne ubezpieczyć auto w leasingu należy przede wszystkim zorientować się czy towarzystwo ubezpieczeń w którym zamierzamy zawrzeć ubezpieczenie jest honorowane przez daną firmę leasingową. Jeśli odpowiedź brzmi tak, należy ofertę ubezpieczenia zewnętrznego przesłać do akceptacji firmie leasingowej (do działu ubezpieczeń). Zaakceptowaną ofertę niestępianie możemy zamienić na polisę ubezpieczenia. Zwykle wymagana jest płatność jednorazowa takiej polisy zewnętrznej. Firmy leasingowe pobierają też opłatę manipulacyjną za skorzystanie z ubezpieczenia zewnętrznego.
Polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki należy przesłać do firmy leasingowej. Należy zwrócić uwagę aby tych formalności dokonać najpóźniej 30 dni przed upływem terminu aktualnego ubezpieczenia, gdyż większość firm leasingowych ma w OWUL zapis mówiący, że jeśli na 30 dni przed wygaśnięciem polisy Klient nie przedstawi własnej oferty ubezpieczenia, to firmy leasingowe mają możliwość samodzielnego ubezpieczenia bez powiadomienia Leasingobiorcy.

Są dwa sposoby zgłoszenia szkody komunikacyjnej samochodu w leasingu. W pierwszym rzędzie należy oczywiście zadbać o zgłoszenie szkody na Policji (kradzież, wypadek poważny w skutkach, ranne osoby, rozbieżności co do ustalenia i winy sprawcy) lub spisać odpowiedni oświadczenia sprawcy. Następnie należy powiadomić firmę leasingową. Jeśli dana firma leasingowa świadczy serwis ubezpieczeniowy to zgłoszeniem szkody zajmą się jej pracownicy. Jeśli likwidujemy szkodę z naszej polisy którą sami zawieraliśmy, będziemy musieli zatroszczyć się o zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeń oraz dopełnić formalności likwidacji szkody. W takim przypadku należy uzyskać stosowne upoważnienie z firmy leasingowej.

Warunki leasingu OWUL każdej z firm leasingowych rozwiązują tę kwestię w bardzo podobny sposób – towarzystwo ubezpieczeń ma 30 dni na likwidację szkody/wypłatę odszkodowania. Umowa leasingowa podlega rozwiązaniu a firma leasingowa porównuje kwotę  uzyskaną z odszkodowania komunikacyjnego (oraz GAP jeśli wykupiliśmy to ubezpieczenie) z kwotą jaka pozostała do spłaty.  Nadwyżkę odszkodowań powinna zwrócić Leasingobiorcy. Jeśli jednak występuje niedopłata, to Leasingobiorca zobowiązany będzie do dopłaty odpowiedniej brakującej kwoty.

Zagubienie dokumentu takiego jak dowód rejestracyjny należy zgłosić na Policję oraz do firmy leasingowej, która na podstawie dokumentu z Policji oraz oświadczenia o zagubieniu bądź kradzieży wyrabia nowy dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji.

Opłaty leasingowe, ich termin i wysokość reguluje umowa leasingowa i harmonogram do niej. Faktura jest tu jedynie potwierdzeniem księgowym i jej otrzymanie nie jest wymagane do wywiązania się z zobowiązania i uregulowania raty. Oczywiście firma leasingowa musi wystawić fakturę ze względów podatkowych i księgowych. W razie braku faktury należy poprosić o duplikat w centrali/księgowości firmy leasingowej lub u doradcy z którym podpisywaliśmy umowę

Wykupienie samochodu na osobę prywatną jest zależne od regulaminów danej firmy leasingowej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że czymś innym jest wykup na osobę prywatną w przypadku przedsiębiorcy który był Leasingobiorcą a czymś innym wykup na osobę zupełnie obcą, nie związaną z transakcją leasingową.

Wyjść jest kilka. Pierwsze to zbankrutować i pozwolić się zlicytować. Drugie to zdobyć środki na wcześniejszą spłatę, wykupić przedmiot leasingu i go sprzedać. Trzecie to dokonać tzw. cesji czyli znaleźć inną firmę zainteresowaną naszym samochodem lub maszyną  której będzie opłacało się przejcie twojego leasingu i tym zobowiązania. Zdecydowanie polecamy ten trzeci sposób, choć wymaga trochę pracy i czasu. Jeśli jednak dbałeś o auto a warunki pozostałe do spłaty są atrakcyjne, sprawa jest do załatwienia.
Jeśli do spłaty nie pozostało zbyt dużo, zainteresowanymi jednorazowym wykupieniem takiego samochodu mogą być też komisy samochodowe. Jedno, czego na pewno nie należy robić to udawać, że nic się nie dzieje i unikać kontaktu z firmą leasingową. Jeśli tak postąpisz, nie będzie ona miała innego wyjścia i wdroży procedurę windykacyjną.

Niestety, z OWUL firm leasingowych wynika, że zwrot samochodu w każdym czasie, bez zobowiązania nie jest możliwy. Najlepiej znaleźć nowego Leasingobiorcę, który wstąpi w twoje prawa przejmując umowę leasingową. Ostatnio jednak można znaleźć oferty leasingu samochodu w których umowa przewiduje możliwość zwrotu przedmiotu leasingu w każdym czasie. Mamy taki leasing w swojej ofercie!

Za pomocą cesji leasingu możemy przepisać swój leasing na inną firmę i tym samym pozbyć się zobowiązania. Cesji leasingu dokonuje się najczęściej w przypadkach gdy Leasingobiorca nie chce lub nie ma możliwości dalszego kontynuowania spłaty leasingu. Oprócz jednorazowej spłaty leasingu i sprzedaży zakupionego auta, innym sposobem na pozbycie się zobowiązania jest właśnie cesja leasingu.
Aby dokonać cesji leasingu w pierwszej kolejności musimy policzyć ile zostało jeszcze do spłaty oraz znaleźć nową firmę gotową przejąć leasing samochodu. Nowy Klient składa do firmy leasingowej odpowiednie dokumenty, aby otrzymać zgodę na przejęcie leasingu. Następnie sporządzane są odpowiednie dokumenty cesji które podpisywane są przez wszystkie trzy strony i umowa zostaje przepisana na nowego Leasingobiorcę. Wstępuje on w prawa o obowiązku dotychczasowego. Za Cesję leasingu firmy leasingowe pobierają opłatę w różnej wysokości, najczęściej jest to kilkaset złotych lub kwota wyrażona w procentach od wartości przedmiotu leasingu.