Tabele Opłat Dodatkowych firm leasingowych

Poniżej przedstawiamy Tabele Opłat Dodatkowych firm leasingowych, będące dodatkowym dokumentem do Ogólnych warunków leasingu firm leasingowych. Dokumenty zostały udostępnione przez firmy leasingowe na ich stronach firmowych, ogólnodostępne dla Klientów. Nie odpowiadamy za ich aktualność i kompletność.

Większość Leasingobiorców którzy po raz pierwszy zawierają umowę leasingu myśli, że jedynymi opłatami na jakie muszą zwrócić uwagę i jakie będą ponosić są tak zwane miesięczne raty leasingu.  Dlatego na ten element zwracają największą uwagę. Nic bardziej mylnego. Większość firm leasingowych (nie wszystkie, o czym za chwilę) raty leasingowe kalkuluje jako zwrot kosztów zakupu i finansowania przedmiotu leasingu. Za dodatkowe czynności w trakcie trwania umowy pobierają dodatkowe opłaty. Opłaty te nie są ujęte w standardowej tabeli czy też ofercie leasingu, która podaje zazwyczaj tylko wkład własny klienta, raty miesięczne i kwotę wykupu. Opłaty dodatkowe są natomiast zamieszczane w dodatkowym dokumencie – w postaci tabeli opłat dodatkowych.

Co to jest Tabela Opłat Dodatkowych do Leasingu

Tabela Opłat Dodatkowych do Umowy leasingu jest to lista będąca załącznikiem do umowy leasingowej oraz ogólnych warunków leasingu, w której firma leasingowa informuje o aktualnym „cenniku” opłat pobieranych za czynności związane z realizacją umowy leasingowej.

Uwaga: niektóre firmy leasingowe (znamy obecnie 3 takie firmy) zrezygnowały z Tabel Opłat dodatkowych i za obsługę umowy pobierają roczną opłatę ryczałtową, w ramach której większość czynności wykonują bezpłatnie.

Za co pobierane są dodatkowe opłaty leasingowe

Jeśli firma leasingowa posługuje się tabelą opłat leasingowych, ich lista i cennik jest różny dla każdego Leasingodawcy – innymi słowy każda firma leasingowa ma swoją tabelę opłat z którą trzeba się zapoznać aby świadomie policzyć koszty i podjąć decyzję o złożeniu wniosku leasingowego i związaniu się z tą a nie inną firmą.

Wśród opłat dodatkowych powtarzających się wśród∂ firm leasingowych najczęściej występują opłaty:

 • za rejestrację przedmiotu
 • za udostępnienie informacji o użytkowniku pojazdu np. z tytułu mandatu drogowego
 • za cesję leasingu
 • za wcześniejszy wykup
 • za ubezpieczenie auta we własnym zakresie przez leasingobiorcę
 • za wydanie zaświadczenia
 • za rozliczenie szkody komunikacyjnej
 • za upoważnienia różnego rodzaju
 • za upomnienie/ wezwanie do zapłaty/ przywrócenie umowy po rozwiązaniu
 • za zmianę nazwy lub formy prawnej leasingobiorcy
 • za zmianę harmonogramu opłat

Listę można rozwijać – aktualne listy zamieściliśmy na końcu artykułu.

Tabele Opłat Dodatkowych ORAZ OWUL firm leasingowych

 

Leasing Tabele Opłat Dodatkowych (aktualizacja 2023 r)

ajbardziej znane firmy leasingowe w Polsce których oferty analizujemy:

Wszelkie decyzje podejmowane z uwzględnieniem załączników na tej stronie podejmujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Profesjonalną informację, ofertę oraz możliwość zawarcia umowy leasingu otrzymasz po wysłaniu do nas zapytania o ofertę.

 

KALKULATOR LEASINGOWY >>