Kalkulator leasingu finansowego

Leasing finansowy przestaje by膰 ju偶 atrakcyjny ale mimo to kalkulator leasingu finansowego pozwala zorientowa膰 si臋 jak rozliczy膰 leasing finansowy, kiedy op艂aca si臋 wzi膮膰 leasing finansowy oraz jak wygl膮daj膮 koszty leasingu finansowego

Co to jest leasing finansowy

Rodzaj leasingu nazywany potocznie leasingiem finansowym wykszta艂ci艂 si臋 w Polsce na pocz膮tku lat 90 si臋 na bazie udzielania tzw kredytu rzeczowego z przeniesieniem w艂asno艣ci przedmiotu leasingu, w przeciwie艅stwie do tzw. leasingu operacyjnego kt贸ry mia艂 nie prowadzi膰 do nabycia rzeczy. W istocie r贸偶nica mi臋dzy leasingiem finansowym a operacyjnym sprowadza si臋 dzi艣 do kwestii ksi臋gowych – mianowicie kt贸ra ze stron dokonuje amortyzacji rzeczy a kt贸ra wlicza raty leasingowe w koszty.

R贸偶nice mi臋dzy leasingiem finansowym a operacyjnym dotycz膮 r贸wnie偶 podatku VAT. W praktyce okres trwania umowy leasingu finansowego jest zbli偶ony do okresu ekonomicznego zu偶ycia przedmiotu leasingu.

W leasingu finansowym Przedmiot leasingu jest wykazywany w 艣rodkach trwa艂ych leasingobiorcy (kt贸ry dokonuje odpis贸w amortyzacyjnych), natomiast leasingodawca wykazuje nale偶no艣ci z tytu艂u umowy leasingowej i zobowi膮zany jest do jednorazowego rozliczenia podatku VAT od cz臋艣ci raty stanowi膮cej odsetki (us艂ug臋 finansowania). VAT ten jest przenoszony na Leasingobiorc臋, kt贸ry zobowi膮zany jest do jego zap艂aty – zwykle jednorazowo. Mo偶e to stanowi膰 problem dla Leasingobiorcy.

Podatki w leasingu finansowym

Dla podatnika wa偶nym jest, 偶e w leasingu finansowym Leasingobiorca:

 • dokonuje amortyzacji przedmiotu leasingu, cho膰 przedmiot leasingu pozostaje w艂asno艣ci膮 Finansuj膮cego
 • w koszty podatkowe mo偶e wliczy膰 nie ca艂膮 rat臋 ale tylko jej cz臋艣膰 kapita艂ow膮
 • zobowi膮zany jest do zap艂aty podatku VAT jednorazowo, w ca艂o艣ci
 • koszt leasingu finansowego jest wy偶szy ni偶 oprocentowanie leasingu operacyjnego
 • leasing finansowy mo偶na zawrze膰 na okres kr贸tszy ni偶 40% normatywnego okresu amortyzacji (jak w leasingu operacyjnym), co oznacza, 偶e mo偶na zawrze膰 umow臋 leasingu finansowego na samoch贸d na 1 rok, co nie jest mo偶liwe przy leasingu operacyjnym. Inna sprawa czy jest to ekonomicznie sensowne.
 • leasing finansowy mo偶e by膰 sensownym rozwi膮zaniem dla firm nie b臋d膮cych podatnikami VAT oraz dla firm rozliczaj膮cych si臋 na zasadzie rycza艂tu

Co wa偶ne – w leasingu finansowym nie wyst臋puje w zasadzie tzw. warto艣膰 wykupu. Umowa mo偶e zawiera膰 postanowienie, 偶e niezale偶nie od warto艣ci przedmiotu leasingu oraz od okresu leasingu, po zako艅czeniu sp艂aty w艂asno艣膰 przedmiotu przechodzi na Leasingobiorc臋. Zwykle na dokumencie przeniesienia w艂asno艣ci (fakturze) dokonuje si臋 sprzeda偶y rzeczy za 1 lub 100 z艂, co jest zgodne z przepisami.

Kalkulator leasingu finansowego

Dokonuj膮c kalkulacji leasingu finansowego i por贸wnuj膮c oferty finansowe warto bra膰 pod uwag臋 wy偶ej wymienione czynniki. Leasing finansowy ma r贸wnie偶 kilka zalet, kt贸re s膮 istotne w specyficznych przypadkach:

 • w leasingu finansowym nie ma konieczno艣ci naliczania podatku VAT 23% od ca艂o艣膰 rat leasingowych
 • mo偶na rozwa偶a膰 leasing finansowy gdy przedmiot leasingu sprzedawany jest ze stawk膮聽 VAT ni偶sz膮 ni偶 23%, np. sprz臋t medyczny kt贸ry obci膮偶ony jest stawk膮 podatku VAT8%
 • je艣li chcemy zawrze膰 umow臋 na okres kr贸tszy ni偶 40% okresu amortyzacji

Na podstawie z art. 17f ust.1 ustawy o CIT do przychod贸w Finansuj膮cego i do koszt贸w uzyskania przychod贸w聽 Leasingobiorcy nie zalicza si臋 op艂at ustalonych w umowie leasingowej w cz臋艣ci stanowi膮cej sp艂at臋 warto艣ci pocz膮tkowej 艣rodk贸w trwa艂ych lub warto艣ci niematerialnych i prawnych, je偶eli s膮 spe艂nione 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

 1. umowa leasingu zosta艂a zawarta na czas oznaczony,
 2. suma ustalonych w umowie leasingu op艂at, pomniejszona o nale偶ny podatek od towar贸w i us艂ug, odpowiada co najmniej warto艣ci pocz膮tkowej 艣rodk贸w trwa艂ych lub warto艣ci niematerialnych i prawnych,
 3. umowa zawiera postanowienie, 偶e odpis贸w amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystaj膮cy.

Je偶eli powy偶sze warunki zostan膮 spe艂nione to umowa b臋dzie mia艂a charakter leasingu finansowego i聽 leasingobiorca b臋dzie m贸g艂 zalicza膰 do koszt贸w odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu oraz odsetkow膮 cz臋艣膰 raty. Dla prawid艂owego rozliczania leasingu finansowego wskazane jest posiadanie dobrej ksi臋gowej.

Leasingobiorca kt贸ry w ramach leasingu finansowego dokonuje amortyzacji przedmiotu leasingu, mo偶e jej dokona膰 na wszelkie sposoby, dost臋pne z punktu widzenia podatkowego, a wi臋c r贸wnie偶 w ramach tzw. przyspieszonej amortyzacji lub amortyzacji jednorazowej – oczywi艣cie pod warunkami i w spos贸b zgodny z przepisami o amortyzacji.

Ograniczenia amortyzacji w leasingu Finansowym

Wszystkie samochody osobowe mog膮 by膰 zasadniczo finansowane za pomoc膮 leasingu finansowego 鈥 obowi膮zuj膮ce przepisy nie przewiduj膮 w tym zakresie dodatkowych ogranicze艅. Trzeba jednak bra膰 pod uwag臋, 偶e samochodu kt贸ry chcemy zakupi膰 w leasingu finansowym b臋dzie podlega艂o ograniczenie maksymalnej kwoty amortyzacji. Zgodnie z przepisami, samochody osobowe o warto艣ci wy偶szej ni偶 aktualny ustawowy limit nie mog膮 by膰 zamortyzowane w ca艂o艣ci a wi臋c b臋dzie istnia艂o ograniczenie.

Dobr膮 wiadomo艣ci膮 w tej kwestii jest, 偶e z rokiem 2019 podniesiono limity amortyzacji samochodu osobowego kt贸ry wynosi 150.000 z艂 (225.000 z艂 w przypadku samochod贸w elektrycznych). B臋dzie to wi臋c wi臋cej ni偶 dotychczasowe 20.000 euro, kt贸re w przeliczeniu wynosi艂o oko艂o 86.000 z艂. Tym nie mniej obowi膮zuj膮ce limity amortyzacji aut nale偶y bra膰 pod uwag臋 rozliczaj膮c leasing finansowy.

Na zako艅czenie – obserwacja rynku wskazuje na zauwa偶aln膮 tendencj臋 w kt贸rej leasing finansowy jest zast臋powany od pewnego czasu przed podobny produkt – po偶yczk臋 leasingow膮. Produkt ten 艂膮czy w sobie zalety leasingu finansowego, jednocze艣nie nie wykazuj膮c jego wad. Z tego powodu statystyki wskazuj膮 na zmniejszaj膮cy si臋 udzia艂 leasingu finansowego na rzecz po偶yczki udzielanej przez firm臋 leasingow膮

KALKULATOR LEASINGOWY >>

Kalkulator leasingu finansowego to narz臋dzie, kt贸re pomaga w obliczeniu koszt贸w zwi膮zanych z leasingiem. Leasing finansowy to jedna z popularnych form finansowania, szczeg贸lnie w艣r贸d przedsi臋biorstw. W ramach umowy leasingowej, leasingodawca kupuje sprz臋t lub urz膮dzenia, a nast臋pnie wynajmuje je leasingobiorcy na okre艣lony czas. Leasingobiorca p艂aci comiesi臋czne raty leasingowe, kt贸re zasadniczo sk艂adaj膮 si臋 z dw贸ch sk艂adowych: cz臋艣ci odsetkowej i kapita艂owej.

Kalkulator leasingu finansowego pozwala na 艂atwe por贸wnanie r贸偶nych ofert leasingowych. Wystarczy wprowadzi膰 kilka podstawowych danych, takich jak warto艣膰 przedmiotu leasingu, wysoko艣膰 wp艂aty w艂asnej, czas trwania umowy i oprocentowanie, aby uzyska膰 informacje na temat miesi臋cznych rat oraz ca艂kowitego kosztu leasingu.

Korzystanie z kalkulatora leasingu finansowego mo偶e by膰 bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji zwi膮zanych z wyborem najlepszej oferty leasingowej. Dzi臋ki niemu mo偶na 艂atwo i szybko por贸wna膰 koszty r贸偶nych um贸w leasingowych, co pozwala na wyb贸r najlepszej oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb i mo偶liwo艣ci finansowych.

Warto r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e leasing finansowy ma wiele zalet, takich jak na przyk艂ad brak konieczno艣ci posiadania w艂asnego kapita艂u na zakup sprz臋tu czy mo偶liwo艣膰 艂atwej wymiany na nowy sprz臋t po zako艅czeniu umowy. Dlatego te偶, przedsi臋biorcy coraz cz臋艣ciej decyduj膮 si臋 na ten rodzaj finansowania swojego biznesu.

Kalkulator leasingu finansowego. Masz pytanie? odpowiemy.


Tematyka strony: kalkulator leasingu finansowego, jak obliczy膰 leasing finansowy, czy leasing finansowy si臋 op艂aca, limity w leasingu finansowym, jaki jest koszt leasingu finansowego, ile kosztuje leasing finansowy, jak obliczy膰 leasing finansowy, kalkulator koszt贸w leasingu finansowego, leasing finansowy w koszty, czy leasing finansowy si臋 op艂aca, leasing finansowy kalkulator.