Kalkulator leasingu finansowego

Leasing finansowy. Kalkulator leasingu finansowego pozwala zorientować się jak rozliczyć leasing finansowy, kiedy opłaca się wziąć leasing finansowy oraz jak wyglądają koszty leasingu finansowego

Co to jest leasing finansowy

Rodzaj leasingu nazywany potocznie leasingiem finansowym wykształcił się w Polsce na początku lat 90 się na bazie udzielania tzw kredytu rzeczowego z przeniesieniem własności przedmiotu leasingu, w przeciwieństwie do tzw. leasingu operacyjnego który miał nie prowadzić do nabycia rzeczy. W istocie różnica między leasingiem finansowym a operacyjnym sprowadza się dziś do kwestii księgowych – mianowicie która ze stron dokonuje amortyzacji rzeczy a która wlicza raty leasingowe w koszty.

Różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym dotyczą również podatku VAT. W praktyce okres trwania umowy leasingu finansowego jest zbliżony do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu leasingu.

W leasingu finansowym Przedmiot leasingu jest wykazywany w środkach trwałych leasingobiorcy (który dokonuje odpisów amortyzacyjnych), natomiast leasingodawca wykazuje należności z tytułu umowy leasingowej i zobowiązany jest do jednorazowego rozliczenia podatku VAT od części raty stanowiącej odsetki (usługę finansowania). VAT ten jest przenoszony na Leasingobiorcę, który zobowiązany jest do jego zapłaty – zwykle jednorazowo. Może to stanowić problem dla Leasingobiorcy.

Dla podatnika ważnym jest, że w leasingu finansowym Leasingobiorca:

 • dokonuje amortyzacji przedmiotu leasingu, choć przedmiot leasingu pozostaje własnością Finansującego
 • w koszty podatkowe może wliczyć nie całą ratę ale tylko jej część kapitałową
 • zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT jednorazowo, w całości
 • koszt leasingu finansowego jest wyższy niż oprocentowanie leasingu operacyjnego
 • leasing finansowy można zawrzeć na okres krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (jak w leasingu operacyjnym), co oznacza, że można zawrzeć umowę leasingu finansowego na samochód na 1 rok, co nie jest możliwe przy leasingu operacyjnym. Inna sprawa czy jest to ekonomicznie sensowne.
 • leasing finansowy może być sensownym rozwiązaniem dla firm nie będących podatnikami VAT oraz dla firm rozliczających się na zasadzie ryczałtu

Co ważne – w leasingu finansowym nie występuje w zasadzie tzw. wartość wykupu. Umowa może zawierać postanowienie, że niezależnie od wartości przedmiotu leasingu oraz od okresu leasingu, po zakończeniu spłaty własność przedmiotu przechodzi na Leasingobiorcę. Zwykle na dokumencie przeniesienia własności (fakturze) dokonuje się sprzedaży rzeczy za 1 lub 100 zł, co jest zgodne z przepisami.

Kalkulator leasingu finansowego

Dokonując kalkulacji leasingu finansowego i porównując oferty finansowe warto brać pod uwagę wyżej wymienione czynniki. Leasing finansowy ma również kilka zalet, które są istotne w specyficznych przypadkach:

 • w leasingu finansowym nie ma konieczności naliczania podatku VAT 23% od całość rat leasingowych
 • można rozważać leasing finansowy gdy przedmiot leasingu sprzedawany jest ze stawką  VAT niższą niż 23%, np. sprzęt medyczny który obciążony jest stawką podatku VAT8%
 • jeśli chcemy zawrzeć umowę na okres krótszy niż 40% okresu amortyzacji

Na podstawie z art. 17f ust.1 ustawy o CIT do przychodów Finansującego i do kosztów uzyskania przychodów  Leasingobiorcy nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingowej w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione to umowa będzie miała charakter leasingu finansowego i  leasingobiorca będzie mógł zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu oraz odsetkową część raty. Dla prawidłowego rozliczania leasingu finansowego wskazane jest posiadanie dobrej księgowej.

Leasingobiorca który w ramach leasingu finansowego dokonuje amortyzacji przedmiotu leasingu, może jej dokonać na wszelkie sposoby, dostępne z punktu widzenia podatkowego, a więc również w ramach tzw. przyspieszonej amortyzacji lub amortyzacji jednorazowej – oczywiście pod warunkami i w sposób zgodny z przepisami o amortyzacji.

Ograniczenia amortyzacji w leasingu Finansowym

Wszystkie samochody osobowe mogą być zasadniczo finansowane za pomocą leasingu finansowego – obowiązujące przepisy nie przewidują w tym zakresie dodatkowych ograniczeń. Trzeba jednak brać pod uwagę, że samochodu który chcemy zakupić w leasingu finansowym będzie podlegało ograniczenie maksymalnej kwoty amortyzacji. Zgodnie z przepisami, samochody osobowe o wartości wyższej niż aktualny ustawowy limit nie mogą być zamortyzowane w całości a więc będzie istniało ograniczenie.

Dobrą wiadomością w tej kwestii jest, że z rokiem 2019 podniesiono limity amortyzacji samochodu osobowego który wynosi 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych). Będzie to więc więcej niż dotychczasowe 20.000 euro, które w przeliczeniu wynosiło około 86.000 zł. Tym nie mniej obowiązujące limity amortyzacji aut należy brać pod uwagę rozliczając leasing finansowy.

Na zakończenie – obserwacja rynku wskazuje na zauważalną tendencję w której leasing finansowy jest zastępowany od pewnego czasu przed podobny produkt – pożyczkę leasingową. Produkt ten łączy w sobie zalety leasingu finansowego, jednocześnie nie wykazując jego wad. Z tego powodu statystyki wskazują na zmniejszający się udział leasingu finansowego na rzecz pożyczki udzielanej przez firmę leasingową

 

KALKULATOR LEASINGOWY >>

 

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.


Tematyka strony: kalkulator leasingu finansowego, jak obliczyć leasing finansowy, czy leasing finansowy się opłaca, limity w leasingu finansowym, jaki jest koszt leasingu finansowego, ile kosztuje leasing finansowy, jak obliczyć leasing finansowy, kalkulator kosztów leasingu finansowego, leasing finansowy w koszty, czy leasing finansowy się opłaca, leasing finansowy kalkulator