Rodzaje leasingu

Leasing – co to jest. Rodzaje leasingu.

Leasing – umowny stosunek cywilnoprawny, umowa na mocy której Leasingodawca oddaje do używania Leasingobiorcy określony przedmiot i w zamian pobiera za to czynsz leasingowy. Na gruncie polskiego prawa podatkowego wyróżniamy leasing operacyjny i leasing finansowy. Po zakończeniu umowy leasingu Leasingobiorca ma prawo do zakupu przedmiotu leasingu za określoną wcześniej cenę.

Leasing finansowy

Leasing finansowy – jeden z rodzajów leasingu według rozróżnienia na gruncie polskiego prawa podatkowego i przepisów księgowych. W leasingu finansowym podatek VAT naliczany jest tylko od części odsetkowej harmonogramu spłat, ponadto kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy jest część odsetkowa + amortyzacja przedmiotu.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny – najpopularniejsza u nas forma leasingu, na gruncie prawa podatkowego i ustaw o rachunkowości umożliwia wliczanie pełnych rat leasingowych przez Leasingobiorcę w koszty podatkowe. Leasing operacyjny obciążony jest w całości podatkiem VAT.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki – w odróżnieniu od leasingu dla firm, leasing konsumencki przeznaczony jest dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Stosunkowo mało popularny w naszym kraju. Praktyka pokazuje, że zarówno konsumencki jak i banki finansujące wolą stosować starą formę kredytu na zakup samochodu.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny – forma refinansowania za pomocą leasingu. Przy jej pomocy Leasingobiorca będący dotychczasowym właścicielem przedmiotu leasingu otrzymuje środki pieniężne z tytułu jego sprzedaży do firmy leasingowej a jednocześnie może dalej użytkować przedmiot. Z tytułu użytkowania uiszcza okresowe płatności leasingowe, jak również ma prawo do wykupu przedmiotu po zakończeniu okresu umowy.

 

 

KALKULATOR LEASINGOWY >>

 


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.


Tematyka strony: rodzaje leasingu, leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny, leasing konsumencki, co to jest leasing