Rozliczenie leasingu od 2019 roku

Jak wygląda obecnie podatkowe rozliczenie leasingu? Od 2019 roku ustawodawca dokonał zapowiadanej zmiany przepisów podatkowych związanych z wliczaniem w koszty uzyskania przychodów kosztów ponoszonych na zakup, spłatę lub leasing samochodów osobowych. Zobacz jak rozliczać leasing od 2019 roku

Jak rozliczać leasing samochodu osobowego od 2019 roku

Zmienione przepisy odnoszą się w równym stopniu do wliczania w koszty wydatków na zakup samochodu, spłatę w kredycie lub pożyczce oraz do leasingu auta osobowego. Co za tym idzie, żadna z formy zakupu nie została ani uprzywilejowana, ani dyskryminowana. Wprowadzone zmiany idą w kierunku ograniczenia kwoty jaką można wliczyć w koszty przy nabyciu tzw. samochodów luksusowych. Za takie ustawodawca uznał samochody o wartości ponad 150.000 złotych.

Jak w praktyce wygląda podatkowe rozliczenie leasingu od 2019 roku

W praktyce kupujący czy leasingując samochód osobowe do firmy należy liczyć się z tym, że będzie można wliczyć w koszty podatkowe wydatki do kwoty 150.000 złotych. Jeśli kupujemy lub leasingujemy samochód poniżej tej wartości, w praktyce nic się dla nas nie zmienia w stosunku do uregulowań obowiązujących poprzednio, natomiast jeśli auto kosztuje więcej możemy wliczyć w koszty tylko taką część aby nie przekroczyć narzuconego limitu kwoty. Warto podkreślić, że np. leasingując samochód za 300.000 zł np za 48 miesięcy nie można wliczyć w koszty połowy rat leasingu w postaci 24 rat, tylko rozliczenie w typ przypadku połowy (limitu) następują proporcjonalnie w stosunku do wartości auta – czyli 1/2 z każdej raty leasingu można wliczyć w koszty. Jeśli auto kosztowałoby 200.000 można wliczyć w koszty 3/4 każde raty (oczywiście w pewnym uproszczeniu).

Reasumując, nowe przypisy są mniej korzystne dla nabywców samochodów premium oraz powyżej klasy średniej.

Jak wygląda aktualne rozliczenie leasingu i podatku VAT od 2019 roku

Pod względem rozliczenia podatku VAT od 2019 roku przepisy nie uległy zmianie – nadal jeśli używamy samochodu osobowego do celów służbowych i prywatnych, możemy odliczyć 50% VAT. Druga polowa, nieodliczona która dotychczas mogła być “wrzucona w koszty” podlega kwotowemu ograniczeniu łącznie z wprowadzony limitem 150.000 złotych kosztów podatkowych.

Jak wygląda odliczenie innych kosztów użytkowania samochodu osobowego od 2019 roku

Wprowadzone zmiany dotyczą również ograniczenia innych kosztów użytkowania samochodu osobowego – takich jak paliwo, przeglądy i ubezpieczenie. Od 2019 roku wprowadzono limit 75% kosztów jakie można w związku z tym odliczyć od każdej pozycji ponoszonego kosztu.

 

KALKULATOR LEASINGOWY >>


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.


Tematyka strony: koszty w leasingu 2019, jak rozliczyć leasing od 2019 roku, rozliczenie leasingu 2019, zmiany podatkowe w rozliczaniu leasingu, leasing aktualne przepisy podatkowe, co można wliczyć w koszty leasingu od 2019 roku, rozliczenie podatkowe leasingu.