Ubezpieczenie samochodu i GAP w leasingu

Ubezpieczenie samochodu w leasingu można podzielić na 3 grupy: ubezpieczenie komunikacyjne , ubezpieczenie spłaty leasingu oraz ubezpieczenie na życie leasingobiorcy. Ubezpiecznie firmy leasingowej lub ubezpieczenie zewnętrzne Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeń zapewniające ochronę ubezpieczeniową przedmiotu (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) lub umowy (ubezpieczenia finansowe gap i ochrona prawna) Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu Oferta ubezpieczenia przedmiotu leasingu – […]