Tabela opłat i prowizji, które pobieramy za czynności związane z zawarciem i obsługą Umowy część B – TOiP część B od 16 marca 2023