Podatkowe koszty uzyskania przychodu w leasingu

Na koszty podatkowe w firmie składają się koszty uzyskania przychodu oraz amortyzacji środków trwałych. Im więcej „kosztów” podatkowych, tym bardziej zmniejszamy podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Wynikiem tego będzie mniejszy podatek dochodowy do zapłaty. Jednym z najprostszych, dostępnych dla każdego przedsiębiorcy sposobów na tworzenie kosztów jest korzystanie z leasingu, jako firmy finansowania.

Koszty podatkowe w leasingu

Koszty uzyskania przychodu – jest to w prawie podatkowym wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu. Przychód firmy zmniejsza się o koszty uzyskania i uzyskuje w taki sposób dochód. Tak obliczony dochód po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. W leasingu operacyjnym rata leasingowa jest Kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy i w ten sposób przyczynia się do zmniejszenia należnego podatku.

Amortyzacja w leasingu

Amortyzacja –  oznacza koszt związany ze stopniowym zużyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem w działalności firmy ale nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych.

Środek trwały

Środek trwały – pojęcie z zakresu rachunkowości. Jest to składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa przyjęty do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe podlegają amortyzacji podatkowej. Do środków trwałych zalicza się te o wartości powyżej 3,5 tysiąca złotych. Mniejsze sumy można wliczyć w koszty jednorazowo.

Tarcza podatkowa

Tarcza podatkowa – to ogół działań polegających na wliczeniu rat leasingowych w koszty podatkowe działalności firmy, który zapewnia zmniejszenie podatku dochodowego do zapłaty.

Podatek VAT w Leasingu

Podatek VAT – podatek od towarów i usług VAT. Podatek pośredni, którego konstrukcja zakłada zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

W leasingu operacyjnym podatek VAT można odliczać w zależności od rodzaju przedmiotu finansowania:

  • maszyny i urządzenia, pojazdy transportu ciężkiego – podatek vat można odliczyć w 100%
  • samochody osobowe – podatek vat odlicza się w wysokości 50% (jeśli są używane do celów służbowych i prywatnych). Po spełnieniu określonych wymagać (zgłoszenie do urzędu skarbowego, prowadzenie ewidencji przebiegu) można odliczać 100% VAT.

 

KALKULATOR LEASINGOWY >>

 


Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy.


Tematyka strony: koszty w leasingu, koszty podatkowe w leasingu, środek trwały w leasingu, amortyzacja w leasingu, koszty podatkowe w firmie, tarcza podatkowa, podatek VAT w leasingu, odliczenie VAT w leasingu