Cesja i wcześniejsza spłata leasingu

Zmiany w umowie leasingu Jednym z najczęściej poruszanych przez Leasingobiorców tematów związanych z umową leasingu są kwestie zmiany warunków umowy, jej rozwiązania lub cesji leasingu. Zmiana harmonogramu opłat leasingowych Zmiana harmonogramu opłat – czynność zmiany harmonogramu opłat podlega każdorazowemu uzgodnieniu między stronami umowy i wymaga aneksu do umowy. Wyjątkiem od tej zasady jest zmiana obciążeń […]